Četvrtak, 23 ožujka, 2023

Što su klimatske promjene?

Must read

Utjecaji klimatskih promjena sada su opipljivi za ljude diljem svijeta, ostavljajući mnoge ranjive pojedince i zajednice posebno izloženima. Sve nacije moraju djelovati odlučno kako bi zaštitile one koji su u najvećoj opasnosti, kao i zaustaviti i preokrenuti primijećeni porast temperature. Ovdje gledamo što su klimatske promjene, kako one utječu na naš planet i što treba učiniti da se ublaži njihov učinak.

Što su klimatske promjene?

Klimatske promjene odnose se na opće dugotrajno zagrijavanje Zemljine klime, prvenstveno uzrokovano povećanjem količine stakleničkih plinova u atmosferi. Ovi plinovi, koji uključuju ugljični dioksid, metan i dušikov oksid, zadržavaju sunčevu toplinu i uzrokuju ukupni porast temperature. Razine ovih plinova najviše su u posljednja dva milijuna godina, što je rezultiralo prosječnom globalnom temperaturom koja je viša nego u bilo kojem trenutku od kasnih 19. stoljeća.

Posljedice klimatskih promjena

Osim temperaturnih promjena, rastuće globalne temperature imaju daljnje posljedice u svim područjima. Primjeri uključuju dugotrajne suše, nestašicu vode, ekstremne požare, poplave, topljenje polarnog leda, sve jače oluje i nagli pad bioraznolikosti. Sve te promjene različiti ljudi promatraju na različite načine, utječući na njihovo zdravlje, pristup hrani, skloništu i poslu. Oni koji žive u malim otočnim zemljama ili drugim zemljama u razvoju posebno su osjetljivi na klimatske utjecaje.

Potrebna hitna akcija

Svjetski čelnici obvezali su se zadržati globalno zagrijavanje ispod 1,5°C, s Pariškim sporazumom kao polazištem. Ali ako trenutna politika ostane na snazi, Zemlja će vjerojatno premašiti ovaj cilj do sredine stoljeća. To znači da je potrebno poduzeti radikalne mjere, posebice od strane deset zemalja koje stvaraju 68% emisija. Svatko ima odgovornost sudjelovati u borbi protiv globalnog zatopljenja, ali zemlje koje proizvode najviše emisija moraju prve djelovati.

Rješenja za klimatske promjene

Smanjenje emisija, prilagodba klimatskim utjecajima i financiranje potrebnih prilagodbi sve su to strategije koje se moraju provesti ako želimo napredovati. Obnovljivi izvori energije poput vjetra, sunca, vode i geotermalne energije ključni su za smanjenje emisija, a napori za obnovljivu energiju diljem svijeta rastu. Važna je i prilagodba učincima klimatskih promjena, kako bi se zaštitili oni najugroženiji. Konačno, 100 milijardi dolara godišnje iz industrijaliziranih zemalja – kako je dogovoreno Pariškim sporazumom – trebalo bi biti osigurano zemljama u razvoju, tako da se i one mogu okrenuti prema zelenijim gospodarstvima.

Zaključno, klimatske promjene već utječu na naše živote i nastavit će to činiti osim ako ne reagiramo hitno. Znamo što treba učiniti, stoga djelujmo sada kako bismo ubrzali prijelaz na obnovljivu energiju, financirali zaštitu ranjivih zajednica i osigurali sigurniju budućnost za sve nas.

Potreba za međunarodnom suradnjom

Složena priroda klimatskih promjena zahtijeva međunarodni odgovor, u kojem zemlje rade zajedno na pronalaženju rješenja. To bi moglo uključivati smanjenje emisija, razvoj obnovljivih izvora energije i zaštitu ranjivih zajednica. Takva je suradnja posebno važna kada zemlje dijele resurse, kao što je topljenje polarnog leda koji se može koristiti za opskrbu energijom nekih od najmanje razvijenih zemalja. Pariški sporazum ključni je primjer snage međunarodne suradnje, ali sada je izazov osigurati da sve zemlje pojačaju svoje obveze.

Uloga poduzeća

Privatni sektor ima važnu ulogu u smanjenju emisija i izgradnji otpornosti na klimatske promjene. Poduzeća to mogu učiniti povećanjem upotrebe obnovljive energije, ulaganjem u projekte koji pomažu u ublažavanju učinaka globalnog zatopljenja i nuđenjem poticaja kupcima i dobavljačima koji rade prema istim ciljevima. Također bi trebali uključiti održivost u svoje svakodnevne operacije, smanjujući otpad i potičući zaposlenike da budu svjesni potrošači.

Mogućnosti za pojedince

Postoje različiti načini na koje pojedinci mogu pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena. Svi možemo smanjiti vlastiti ugljični otisak donošenjem održivijih odluka u svakodnevnom životu, kao što je korištenje javnog prijevoza umjesto vožnje, jedenje manje mesa i izbjegavanje plastike za jednokratnu upotrebu. Također možemo sudjelovati u lokalnim kampanjama i prosvjedima te potaknuti političare da poduzmu nešto u vezi s klimatskim promjenama tako da ih izglasamo ili potpišemo peticije.

Zaštita biološke raznolikosti

Kako učinci klimatskih promjena postaju sve izraženiji, ključno je zaštititi biološku raznolikost našeg planeta. To znači očuvanje staništa i ekosustava, kao i osiguranje da vrste mogu migrirati u odgovarajuća područja kada je to potrebno. To možemo učiniti stvaranjem zaštićenih područja i provođenjem zakona koji štite divlje životinje, kao i provođenjem znanstvenih istraživanja kako bismo bolje razumjeli kako klimatske promjene utječu na prirodni svijet.

Nejednak utjecaj klimatskih promjena

Važno je zapamtiti da iako su klimatske promjene globalni problem, njihove učinke neće svi jednako osjetiti. Ljudi i zajednice s nižim prihodima, osobito oni u zemljama u razvoju, vjerojatno će biti najviše pogođeni, što znači da će im trebati veća pomoć i zaštita. Stoga moramo nastojati uključiti te ljude u rasprave o klimatskim promjenama i osigurati da se njihov glas čuje.

Education on Climate Change

In order to promote action on climate change, there needs to be an increased focus on educating people about the issue and its consequences. We need to ensure that people understand how their actions are contributing to global warming, and arm them with the knowledge and skills required to reduce their emissions and live more sustainably. This education should be accessible to everyone and start from an early age, in order to ensure maximum engagement on the issue.

The Importance of Adaptation

Adaptation is an essential part of tackling climate change, as it helps to protect communities that are particularly vulnerable to its effects. This could involve relocating people away from areas that are prone to flooding or drought, developing infrastructure that can withstand extreme weather events, and establishing new agricultural practices that are better suited to existing climate conditions.

The Benefits of Taking Action

While the effects of climate change can seem overwhelming, there are many benefits to taking action to mitigate its effects. Investing in renewable energy sources and green technology can create jobs and reduce economic dependence on fossil fuels, while increasing energy efficiency can lead to lower energy bills. The most important benefit, however, is providing a safe, secure future for our children and grandchildren.

Communicating Effectively

Tackling climate change requires effective communication between governments, businesses, individuals and organizations. This includes setting clear targets on emissions reductions, making sure everyone is aware of the available resources, and sharing success stories. It is also important to recognize the contributions made by those who are leading the way in terms of climate action, and to spread messages of hope and optimism for the future.

Technologies for Reducing Emissions

Technology plays an important role in reducing emissions and increasing our resilience to climate change. This includes innovations ranging from smart grids and electric vehicles, to carbon capture and storage systems, to energy efficient buildings. Governments have an important role to play in supporting these technologies, both through research and development and by providing financial incentives for businesses and individuals to invest in them.

More articles

Latest article